Վերապատրաստումներ hանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար«Կրթություն առանց սահմանի»

2017-02-06

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից երաշխավորված հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Կրթություն առանց սահմանի» հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպում է  վերապատրաստումներ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ ՀՀ hանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք: 
Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի  (հավաստագրի) համար կարող է վերապատրաստվել այն անձը, ով  ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ: 
Վերապատրաստումից հետո սահմանված կարգով քննություն հանձնած անձը ճանաչվում է ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ստացած։
Վերապատրաստումներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել `
1) վերապատրաստման համար դիմում* (Ձև-1) 
2) 3x4 չափի մեկ լուսանկար
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
4) աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ քաղվածքը
5)  անձնագրի պատճենը
6) մասնագիտական գիտելիքներն ու գործնական կարողությունները հավաստող այլ փաստաթղթեր (գիտական աշխատություններ, հրապարակումներ կամ դրանց ցանկը)
7) վերապատրաստող կազմակերպության հաշվեհամարին փոխանցված գումարի անդորրագիրը:
Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել երկու օրինակով:
Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության արժեքն է  70 000 ՀՀ դրամ:    
Վճարը ներառում է  բաշխման նյութեր, գրենական պիտույքներ:
Վճարում կատարելու համար նախատեսված բանկային հաշվեհամարն է`  163068052667, Հայէկոնոմբանկ ՓԲԸ,  «Կրթություն առանց սահմանի»ՍՊԸ   
Նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացվում են բնօրինակների հետ միասին:  Պատճեների իսկությունը ստուգելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են:
Փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել
«Կրթություն առանց սահմանի» ՀԿ-ի գրասենյակ, hասցե՝ Երևան, Տիգրան Մեծի 3 նրբ, 17 շենք 
*Դիմումը (Ձև-1) կարող եք լրացնել փաստաթղթերն ընդունող դպրոցում:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ  փետրվարի 6-19-ը, ամեն օր` բացի շաբաթ-կիրակի օրերից,  մինչև ժամը 17.00: 
Դասընթացները կսկսվեն փետրվարի 20-ից:
Վերապատրաստումների ընդհանուր տևողությունը 15 օր է:  
Հարցերի դեպքում զանգահարել Լիլիթ Ադամյանին  010/55-30-04 հեռախոսահամարով:

 

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…