Բակալավրի և մագիստրոսի կրթություն Ղազախստանում

2017-04-27

Ղազախստանի Հանրապետության «Almaty management University» բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը կազմակերպում է 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով՝ անվճար հիմունքներով:Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ այցելելով www.almau.edu.kz կայքէջը:
Ցանկացողները բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ցանկը կցվում է) պետք է ներկայացնեն մինչև 15.07.2017թ./ներառյալ/: Հարցերի համար կարելի է զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության  արտաքին կապերի բաժին (հեռ.010562364):

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…