«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

2019-05-13

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

2019-05-06

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի  նախագիծը:

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

2019-04-18

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուս տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձեվով ուսման վճարի լրիվ

2019-04-15

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուս տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձեվով ուսման…

Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի 73-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2019-04-15

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի 73-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

2019-03-27

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:

 

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 113-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի նախագիծ

2019-03-27

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 113-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»…

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2019-03-27

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության…

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2019-03-25

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի  12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք /նոր խմբագրություն/

2019-03-15

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը:

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2019/2020 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին»

2019-03-01

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության 2019/2020 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի…

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատոցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ,մագիստրոսի կրթական ծրագր

2019-03-01

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատոցմամբ (անվճար),…

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (ան

2019-03-01

 ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ…

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 7-ի 1920-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2019-01-23

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 7-ի 1920-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ /էթիկայի նորմերը/

2018-12-27

ՀՀ կրթության և գիտության  նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացնում ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ  /էթիկայի նորմերը/ նախագիծը: Տևողությունը` 27.12.2018-20.01.2019: 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238–Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2018-11-13

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 859–Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-11-08

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 859–Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրի» նախագիծ

2018-10-25

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրի»  նախագիծը:

«ՀՀ 2018/2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ /անվճար/, հեռակա ուսուցմամբ տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-10-15

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության 2018/2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ /անվճար/, հեռակա ուսուցմամբ տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության…

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2018-10-04

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը:

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2019/2020 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մաս

2018-10-04

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2019/2020 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու…

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-08-24

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-08-09

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման…

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-06-18

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 451-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարություն որոշման նախագիծ

2018-05-24

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 451-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության …

«ՀՀ բուհերի 2018/2019 ուստարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն` ըստ մասնագիտու

2018-03-26

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար),…

«ՀՀ բուհ-երի 2018/2019 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի)

2018-03-23

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ…

«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսհաստատությունների 2018/2019 ուստարվա անվճար ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` հաստատելու մասին»

2018-03-22

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա անվճար…

«Հանրակրթության որակի և արդիականության բարելավման «Ապագան այսօր» ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2018-03-17

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հանրակրթության որակի և արդիականության բարելավման «Ապագան այսօր» ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

«ՀՀ 2018/19 ուստարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագ

2018-03-14

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «ՀՀ 2018/19 ուստարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը հաստատելու…

«ՀՀ-ում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ֆինանսավորվող ուսումնական հաստատություններում ֆինանսավորման հիմքում դրվող սովորողների թվի /համակազմի/ եվ ՀՀ տարածքում գործող ուսումնական հ

2018-02-15

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «ՀՀ-ում  պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ֆինանսավորվող ուսումնական հաստատություններում ֆինանսավորման հիմքում դրվող  սովորողների թվի /համակազմի/ եվ ՀՀ…

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2018-02-13

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության…

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

2017-12-13

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

«Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ

2017-12-06

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը:

«Բարձրագույն կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

2017-12-01

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Բարձրագույն կրթության մասին»  ՀՀ օրենքի նախագիծը:

ՀՀ ԿԳՆ կառավարման ոլորտում գործող Լեզվի պետական կոմիտե ստեղծելու վերաբերյալ

2017-11-30

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի լեզվի պետական տեսչությունը «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կառավարման ոլորտում…

ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում սոցիալական գործընկերության հայեցակարգ

2017-11-27

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում սոցիալական գործընկերության հայեցակարգին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության…

«Նոր սերնդի դասագրքերի ևուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման չափանիշներին և գործիքակազմին հավանություն տալու մասին» արձանագրային նախագիծ

2017-11-11

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  ««Նոր սերնդի դասագրքերի ևուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման չափանիշներին և գործիքակազմին հավանություն տալու մասին» արձանագրային նախագիծը:

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման մինչև 2030 թվականի պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

2017-11-08

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման մինչև 2030 թվականի պետական ծրագիրը հաստատելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագիծը:

«Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային նախագիծ

2017-11-03

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրի»  նախագիծը:

«ՀՀ բուհ-երի բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2018/2019 ուս.տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2017-11-01

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2018/2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության…

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

2017-11-01

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում  «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը:

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք /նոր խմբագրություն/ նախագիծ

2017-10-31

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի» նախագիծը

«Միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում (10-12-րդ դասարաններ) կրեդիտային համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային նախագիծ

2017-10-23

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում (10-12-րդ դասարաններ) կրեդիտային համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային նախագիծը:

«Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2017-10-16

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը:

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի թիվ 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստ

2017-10-02

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի թիվ 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ փոփոխություններ…

«Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատության դասարանների կազմավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

2017-09-22

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատության դասարանների կազմավորման կարգի» նախագիծը: 

Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգի նախագիծ

2017-09-11

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող  ուսումնական հաստատություններում ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգի նախագիծը: 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

2017-08-16

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության…

Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում օտար լեզուների դասավանդման հայեցակարգի նախագիծ

2017-07-21

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող  ուսումնական հաստատություններում օտար լեզուների դասավանդման հայեցակարգի նախագիծը: 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1240-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2017-06-28

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1240-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության  որոշման նախագիծը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-ն որոշման մեջ լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2017-06-26

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-ն որոշման մեջ լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության…

Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության 2018-2023 թվականների պետական ծրագիր /նախագիծ/

2017-06-22

ՀՀ ԿԳՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացնում «Հայաստանի  Հանրապետության լեզվական  քաղաքականության 2018-2023 թվականների պետական  ծրագրի» նախագիծը

«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ

2017-06-08

2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի միջոցառումների 98-րդ կետով նախատեսված է «Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ…

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2017-04-25

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում:
ՀՀ…

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։