Մրցույթ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 19-2.1-14) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

0000-00-00

Համակարգում է ֆիզիկական կուլտուրա և նախնական զինվորական պատրաստության (ՆԶՊ) առարկաների, արտադասարանական, հանրակրթական լրացուցիչ կրթության, այդ թվում՝ արտադպրոցական և արտաուսումնական դաստիարակության, դաստիարակության, ուսանողական և դպրոցական սպորտի,…

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: