«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 629-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /29 նոյեմբերի 2007 թվականի N1171-Ն/

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

70-րդ հովածի պահանջները

 

 Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2007թ. հուլիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում  օտարերկրացիների ընդունելության կանոնները հաստատելու մասին» N 629-Ն հրամանով հաստատված կանոններում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

 

1. Կանոնների 1-ին կետը լրացնել նոր պարբերությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «Օտար լեզվով ուսուցում իրականացնող բուհերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.

1) Դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով օտար լեզվին տիրապետող համապատասխան  մասնագետների առկայություն.

 2)Բուհերում դասախոսական անձնակազմի օտար լեզուներով վերապատրաստման  կուրսերի պարտադիր կազմակերպում.

 3) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան հանձնաժողովի կողմից ատեստավորված, օտար լեզվով դասավանդելու երաշխավորության վկայական ստացած  կամ միջազգայնորեն ընդունված համապատասխան փաստաթուղթ (անգլերենով ուսուցման դեպքում TOEFL-ի պարտադիր առկայություն /55 միավոր /բնագիտություն/, 61 միավոր /հասարակագիտություն/, 80 միավոր /բանասիրություն// ), բուհերում համապատասխան վերապատրաստում անցած դասախոսական կազմի առկայություն:  Ատեստավորված դասախոսների հերթական ատեստավորումը պետք է կատարվի երեք տարին մեկ»:

 

2. Կանոնների 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «կառավարության կողմից» բառերից հետո լրացնել «ազգությամբ հայ օտարերկրացիներին» բառերը, իսկ «հիման վրա» բառերից հետո լրացնել «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի որոշմամբ» բառերը:

       

 3. Կանոնների 5-րդ կետում «Հայաստանի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «դիվանագիտական ներկայացուցչություն» բառերը:

      

4. Կանոնների 6-րդ կետում «Այն երկրներում, որտեղ չեն գործում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություններ կամ ներկայացուցչություններ» բառերը փոխարինել «Օտարերկրացիները, տվյալ երկրում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության բացակայության դեպքում» բառերով, իսկ «անձամբ կամ» բառերից հետո լրացնել «իրենց» բառը:

      

 5. Կանոնների 9-րդ կետը լրացնել նոր պարբերությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

 «Օտար լեզվով ուսուցում իրականացնող բուհերը պարտադիր պետք է ունենան նախապատրաստական կուրսեր՝ առաջին կիսամյակում իրականացնելով լեզվի ուսուցում ընդհանուր գիտելիքների խորացման նպատակով, երկրորդ կիսամյակում հիմնական /բազային/ մասնագիտական առարկաների ուսուցում` օտար լեզվով: Օտար լեզվով ուսուցում իրականացնող բուհը պետք է ապահավված լինի օտարալեզու համապատասխան մասնագիտական գրականությամբ, ուսումնամեթոդական պարագաներով, այդ թվում՝ մասնագիտական առարկայական ծրագրեր, օտար լեզվով թարգմանված դասավանդվող նյութեր, դասախոսություններ»:

      

 6.Կանոնների 10-րդ կետից հանել «/բացի ասպիրանտներից և հայցորդներից/» բառերը:

       

 7. Կանոնները լրացնել նոր 14-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. «Բուհերում ըստ մասնագիտությունների՝ պետք է ձևավորվեն ակադեմիական խմբեր բաղկացած առնվազն 10 հոգուց»:

             

 

 

 

 

 

Նախարար                                                                        ԼՄԿՐՏՉՅԱՆ

 

Բրիտանական հեղինակավոր «Rhinegold» պարբերականը՝ ՀՀ ԿԳՄՍ աջակցությամբ անցկացված «Ժամանակակից դասականներ» փառատոնի մասին

Հայաստանում անցկացված «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնին անդրադարձել է «Rhinegold» հեղինակավոր պարբերականը։ «Rhinegold»-ը համարվում է բարձրարժեք երաժշտությանն ու կատարողական արվեստին անդրադարձող լավագույն հարթակներից մեկը Մեծ Բրիտանիայում և աշխարհում։

Նոյեմբերի 1-9-ը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և գլխավոր դիրիժոր ու գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը հյուրընկալել էին այնպիսի կոմպոզիտորների, ինչպիսիք են Քշիշտոֆ Պենդերեցկին,…

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։