«ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի N 33- Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /10 հունիսի 2010 թ. N 552-Ա/Ք/

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: