«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ» ԵՎ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳ»/ՆԱԽԱԳԻԾ/

«Համակարգող հանձնաժողովի» վերջին 2 նիստերի քննարկման արդյունքում «Ազգային կրթակարգում» ներառված հենքային ուսումնական պլանը վերանայվել է, կատարվել են նաև որոշ խմբագրական  փոփոխություններ: Ստորև տեղադրվում է «Ազգային կրթակարգի» նախագծի բարելավված տարբերակը:

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…