«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /23 դեկտեմբերի 2002 թ. N 694-Մ/

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: