ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ` 2016 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ- ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ԵՎ ՕՏԱՐԱՏԱՌ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՄԲ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԳՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

application/pdf
Texekanq.pdf
40 kb

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: