«2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՍՏ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ /17.12.2015թ.N 1041-Ն/ ԵՎ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ /11.12.2016թ. N 886-Ն/ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: