ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 14 ապրիլի 1999 թ.

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: