ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: