ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 29 մայիսի 1996 թ.

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: