ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է 2004 թվականի հունիսի 11-ին

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: