ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է 2001 թվականի հունիսի 26-ին

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: