ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունված է 2004 թվականի փետրվարի 18-ին

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: