«ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /25 նոյեմբերի 2003 թվականի N 715-Ա/Ք/

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի «Մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին» N 1079 որոշմանը համապատասխան`


ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ


1.Սահմանել միջին և նախնական մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական  կրթական չափորոշիչների բաղադրիչները` համաձայն հավելվածի:
2.Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մ. Միքայելյանին:

ՆԱԽԱՐԱՐ`                                 Ս.ԵՐԻՑՅԱՆ

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2003թ. նոյեմբերի 25-ի N 715-Ա/Ք հրամանի


Միջին և նախնական մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշչի բաղադրիչները


1.Տիտղոսաթերթ


2.Մասնագիտության (մասնագիտացման) ընդհանուր բնութագիրը

2.1. մասնագիտության (մասնագիտացման) անվանումը
2.2. մասնագիտության (մասնագիտացման) կրթության ձևերը
2.3.մասնագիտության (մասնագիտացման) յուրացման ժամկետներն ըստ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր և (կամ) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա
2.4. շրջանավարտին շնորհվող որակավորումը
2.5. շրջանավարտի որակավորման բնութագիրը


3.Շրջանավարտի հետագա կրթության հնարավորությունը և (կամ) զբաղմունքների ոլորտները.


4.Բովանդակային պահանջներ մասնագետի պատրաստման նկատմամբ.

4.1. ընդհանուր պահանջներ
4.2.պահանջներ հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական, մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական, հատուկ մասնագիտական առարկաների գծով
4.2. պահանջներ պրակտիկաների գծով
4.3. պահանջներ մասնագիտության (մասնագիտացման) ամփոփիչ ատեստավորման գծով

5.Պահանջներ մասնագիտության (մասնագիտացման) հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության նվազագույն ծավալի նկատմամբ ըստ առարկայախմբերի ու առարկաների` դրանց ուսուցման համար առավելագույն և անհրաժեշտ ժամաքանակներով:


6. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու ապահովման նկատմամբ պահանջներ.

6.1. ընդհանուր պահանջներ
6.2. ընդունելության գործընթացի կազմակերպման պայմաններ
6.3. ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պայմաններ
-կադրային ապահովություն և կադրային համապատասխանություն.
-ուսումնամեթոդական ապահովություն
-նյութատեխնիկական ապահովութուն (կաբինետների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների և այլն ցանկ)
-ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընդհանուր նորմատիվներ (ուսումնական պլան)
6.4պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ պահանջներ
6.5միջանկյալ և ամփոփիչ ատեստավորման պահանջներ


7.Ուսումնական հաստատության ակադեմիական ազատություններն ուսումնական  գործընթացի բովանդակության ձևավորման և կազմակերպման գործում:

8. Մասնագիտության օրինակելի ուսումնական պլան:

Հաստատվել են 2017-2018 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները

Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հրամանով հաստատվել են հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2017-2018 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները: Համաձայն հրամանի՝ ուսումնական պարապմունքները սկսվում են 2017թ. սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում 2018թ. մայիսի 25-ին` 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա և մայիսի 26-ին՝ 6- օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապահովելով առնվազն…

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։

Հանրային քննարկումներ

«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ

2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի միջոցառումների 98-րդ կետով նախատեսված է «Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման…

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…