ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված տեղեկությունների պարզաբանման և տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու ստորաբաժանումը հանդիսանում է նախարարության աշխատակազմի…

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: