«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ» ԵՎ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳ»/ՆԱԽԱԳԻԾ/

«Համակարգող հանձնաժողովի» վերջին 2 նիստերի քննարկման արդյունքում «Ազգային կրթակարգում» ներառված հենքային ուսումնական պլանը վերանայվել է, կատարվել են նաև որոշ խմբագրական …

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: