«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /2011-2015ԹԹ./ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /28 մարտի 2011թվականի N 242-Ա/Ք/

Ղեկավարվելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի դ/ ենթակետով և հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010թվականի…

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: