ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ -2016-17 ուստարի

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը,  հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության   կառավարության 2011 թվականի ապրիլի  28-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ…

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՆԱՁԵՎ

Համահայկական կրթական 6-րդ խորհրդաժողովի արդյունքների հիման վրա ընդունվել է բանաձև, որն ուղղորդիչ է դառնալու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համար`…

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՆԱՁԵՎ


2008թ. հուլիսի 25-27-ը Ծաղկաձորում կայացած Համահայկական կրթական երրորդ խորհրդաժողովի եռօրյա աշխատանքների ընթացքում գումարված վեց մասնախմբերում և երեք լիագումար…

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԿՐԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ

Սփյուռքի կրթօջախների տվյալների բազա ձեւավորելու, նրանց կրթական կարիքները ուսումնասիրելու և ըստ այդմ, ծրագրեր կազմելու համար իրականացվում է Սփյուռքի կրթօջախների քարտեզագրում:…

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…