ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ

Միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մասնագիտությունների որակավորման պետական չափորոշիչներ

 

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: