Կրթության պետական տեսչություն

Կարապետյան Արամ Սարգսի
տեսչության պետ
Հեռ. (374 10) 20-30-01    
էլ.փոստ` a_karapetyan@edu.am
               kpt@edu.am
Գալստյան Ռաիսա Արտաշեսի
տեսչության պետի տեղակալ
Հեռ. (374 10)  20-30-53
Սաղաթելյան Նաիրի Վաչիկի
տեսչության պետի տեղակալ
Հեռ. (374 10)  20-30-54     

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Վիրաբյան Արմեն Սպարտակի 
բաժնի պետ          
Հեռ. (374 10)  20-30-53  
Կարապետյան Վահան Նորիկի
բաժնի պետի տեղակալ          
Հեռ. (374 10)  20-30-54 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ               
Սահակյան Սամսոն  Սարիբեկի
բաժնի պետ           
Հեռ. (374 10)  20-30-49 
Թումանյան Աշոտ Հենզելի
բաժնի պետի տեղակալ           
Հեռ. (374 10)  20-30-49 
 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ   
Միքայելյան Զարուհի Սարգսի
բաժնի պետ          
Հեռ. (374 10)  20-30-49 
Շահնազարյան Գայանե Սերգեյի
բաժնի պետի տեղակալ          
Հեռ. (374 10)  20-30-49 

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ               

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ               
Խաչատրյան Հռիփսիմե  Ալբերտի
բաժնի պետ          
Հեռ. (374 10)  20-30-49
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ                                
Ավետիսյան Սուրեն Ռուբիկի                                                                                                                      
բաժնի պետ 
Հեռ. (374 10)  20-30-49 
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ               
Հարությունյան Անահիտ Վարազդատի
բաժնի պետ    
Հեռ. (374 10)  20-30-49  
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ               
Հարությունյան Տիգրան  Ալբերտի                                                                                                                 
բաժնի պետ 
Հեռ. (374 10)  20-30-49       

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…