Նախարարի աշխատակազմ

 Նարեկ Արայի Արաքսման-Մանուկյան
նախարարի խորհրդական    
Հեռ՝ (374 10) 54-70-21

Արտակ Սուրենի Աղբալյան 
նախարարի խորհրդական
Հեռ՝ 

 Արշակ Տիգրանի Մկրտչյան
նախարարի խորհրդական
Հեռ՝ (374 10) 54-67-12

 Նունե Անրիի  Վարդանյան     
նախարարի խորհրդական 
Հեռ՝ (374 10) 54-70-18
էլ. փոստ` nune.vardanyan@edu.am

 Լուսինե Արշալույսի  Մարգարյան   
մամուլի քարտուղար    
Հեռ՝  (374 10) 54-67-13
Էլ. փոստ` l_margaryan@edu.am
 
 Լիանա Լևոնի Մամյան
նախարարի օգնական
Հեռ՝ (374 10) 54-70-18    
Էլ. փոստ` assistant@edu.am,
                liana.mamyan@edu.am

 Գրիգոր Արշալույսի Բաղդասարյան
նախարարի օգնական    
Հեռ՝ (374 10) 54-67-12

 Սմբատ Ռոբերտի Անթառանյան
նախարարի օգնական    
Հեռ՝ (374 10) 

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: