Նախարարի աշխատակազմ

 Նարեկ Արայի Արաքսման-Մանուկյան
նախարարի խորհրդական    
Հեռ՝ (374 10) 54-70-21

Արշակ Տիգրանի Մկրտչյան
նախարարի խորհրդական
Հեռ՝ (374 10) 54-67-12

 Նունե Անրիի  Վարդանյան     
նախարարի խորհրդական 
Հեռ՝ (374 10) 54-70-18
էլ. փոստ` nune.vardanyan@edu.am

 Պարույր Տիգրանի Սահակյան    
նախարարի խորհրդական 

Լուսինե Արշալույսի  Մարգարյան   
մամուլի քարտուղար    
Հեռ՝  (374 10) 54-67-13
Էլ. փոստ` l_margaryan@edu.am
 
Լիանա Լևոնի Մամյան
նախարարի օգնական
Հեռ՝ (374 10) 54-70-18    
Էլ. փոստ` assistant@edu.am,
                liana.mamyan@edu.am

Սմբատ Ռոբերտի Անթառանյան
նախարարի օգնական    
Հեռ՝ (374 10

Մարթա Էդվարդի Սանդոյան
նախարարի օգնական

Էլ. փոստ` marta.sandoyan@edu.am

Հանրային քննարկումներ

Այս պահին հանրային քննարկման ներկայացված նյութ չկա: