Աշխատակարգ

ՀՐԱՄԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 14.2-րդ կետը

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ու Մ Ե Մ

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատակարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությանը (պետ` Ա. Բաղդասարյան)`. 1) Նախարարության պաշտոնական կայքէջում հրապարակել հայտարարություն՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում աշխատակարգի պահանջներին համապատասխանող անձինք և կազմակերպություններ ընդգրկվելու նպատակով, 2) ներկայացված դիմումները՝ կից փաստաթղթերով, տեղադրել Նախարարության պաշտոնական կայքէջում:

ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Հանրային քննարկումներ

Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում

2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրով հանրակրթության ոլորտում նախատեսված է ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի…